by
on
under
Permalink

Hur du skapar en bra miljö på kontoret

Miljön på kontoret är något alla företag måste granska både tidigt och allt eftersom för att få och bibehålla en bra miljö. Detta kan ses ur ett par olika aspekter och här tittar vi på åtgärderna som behövs.

Belysningen

Belysningen på en arbetsplats ska alltid vara anpassad arbetsuppgifterna som utförs där. Belysningen ska kunna ge en jämnt och klart ljus, men utan att blända arbetare. Medan grundarbetet oftast läggs när kontoret först öppnar, kommer det även vara aktuellt att se över belysningen varje gång något förändras.Utan denna kontroll kan belysningen börja brista i sina funktioner. Arbetsmiljöverket har mycket bra vidare information kring detta.

Ergonomin

Ergonomi är också något som kräver arbete redan från första början. På kontoret betyder detta i regel bra stolar och bord utöver något annat. Bra möbler kommer dock kräva lite mer investering än sämre alternativ. Men de kommer också bättre värna om alla anställdas hälsa.

Städningen

Ett kontor behöver också hållas rent för att miljön inte ska börja påverka anställda negativt. De flesta företag väljer att inte sköta detta arbete själv utan anlita en lokal städfirma att göra jobbet. Den exakta naturen av detta arbete kan skilja sig en del beroende på vilka tjänster firman erbjuder. För mer information om detta kan du besöka städfirman NOX och läsa.

Socialt

Den sociala aspekten av miljön är något du inte får glömma. Denna kan vara svårare att hantera då det beror på involveringen av samtliga på kontoret. Alla måste hjälpa till för att bidra till en positiv social arbetsmiljö på arbetsplatsen. Att som chef föregå med gott exempel kommer alltid vara viktigt i alla aspekter av den sociala arbetsmiljön.