by
on
under
Permalink

Fyll på förrådet av batterier

Varnar din brandvarnare för dåligt batteri? Fungerar inte fjärrkontrollen till TV:n? Se till att ha batterier till hands för dina apparater och verktyg. Att ha rätt batterier hemma och på jobbet ger dig en ökad trygghet, samtidigt som det är bekvämt att snabbt kunna byta ut dåliga batterier.

Ha rätt batterier hemma

Du har säkert en mängd apparater som behöver olika typer av batterier. Tänk igenom vilka apparater du använder och likaså vilka batterier som passar dessa. Det finns ett stort utbud online, vilket gör att du snabbt och enkelt kan hitta de batterier du behöver.

Batterier som är bra att ha

  • 9V – för brandvarnare
  • AA och AAA – standardbatterier
  • Knappcellsbatterier – för de små enheterna, såsom miniräknare

Förvara batterier rätt

Batterier håller längst om de får ligga svalt och torrt. Tvärtemot det som sägs, bör batterier inte förvaras kylskåp, då luftfuktigheten där är för hög. Plocka ut batterier som är slut, så att de inte börjar läcka och skadar din enhet. Hur batterier används och förvaras kan du läsa mer om här.

Tänk på miljön

Kasta inte batterier i hushållssoporna. Miljön kan ta skada om batteriets innehåll läcker ut. Metallen i batteriet kan emellertid återanvändas. Använda batterier ska du därför lämna till batteriåtervinning. Återvinningsholkar hittar du bland annat på din närmaste återvinningsstation eller på en återvinningscentral.