by
on
under
Permalink

För företag som arbetar inom bioenergi

Företag inom bioenergi har ibland svårt att ha tillräckligt med användbart bränsle. Är bränslet till exempel för fuktigt kommer för mycket energi gå åt att koka bort vätskan från biomassan. Det har också den effekten att det leder till avsevärt lägre verkningsgrad. Du kan klicka dig vidare online för att hitta en fuktmätare som anger när bränslet är tillräckligt torrt.

När bränslet är torrt kommer det kunna frigöra mer värme till det ändamål det är avsett för. Det spelar ingen roll om det handlar om att värma upp hus via fjärrvärme eller en vattentank för att driva en ångturbin som genererar elektricitet.

Ytterligare orsaker till att ha torrt bränsle

Det är inte bara för verkningsgraden som ved, spån, flis och pellets som behöver vara torrt, utan är också viktigt vid förvaringen. Fuktigt biobränsle kan nämligen mögla och ruttna. Då blir det förstört och oanvändbart. Se därför till att aldrig lagra eller köpa biobränsle som inte är tillräckligt torrt eftersom det kan visa sig vara en dyr investering i längden.

Det finns olika modeller av fuktmätare på marknaden. Därför är det inga problem att hitta kontaktlösa sensorer eller sonder och plattor för mätning via direktkontakt med materialet.